December 9

0 comments

ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง


“ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง”
เริ่มตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับจิตวิญญาณ
1. ความมั่นคงมั่นใจ
2. ความหลากหลายสนุกสนาน
3. การเป็นคนสำคัญ
4. การได้รักและถูกรัก
5. การเติบโต
6. การให้
เหมือนเป้าธนู ถ้าเล็งยิงจากที่ไกลๆให้โดนเฉพาะขอบนอกๆขอบใดขอบหนึ่ง โอกาสจะยิงถูกมีน้อยมาก และนั่นก็เป็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เป็นทุกข์ง่าย
แต่คนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เขาเล็งยิงเป้าในสุดนั่นคือการให้ ถึงแม้ว่าอาจจะยิงไม่โดนซะทีเดียว แต่มันต้องไปถูกขอบใดขอบหนึ่งแน่นอน
วันนี้ คุณเล็งยิงไปที่อะไรครับ?

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"89b00":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f4f63":{"name":"Accent Dark","parent":"89b00","lock":{"saturation":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"89b00":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"f4f63":{"val":"rgb(28, 40, 49)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.15,"s":0.27}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"89b00":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"f4f63":{"val":"rgb(12, 17, 21)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"s":0.27,"l":0.06,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"89b00":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f4f63":{"name":"Accent Dark","parent":"89b00","lock":{"saturation":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"89b00":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"f4f63":{"val":"rgb(28, 40, 49)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.15,"s":0.27}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"89b00":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"f4f63":{"val":"rgb(12, 17, 21)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"s":0.27,"l":0.06,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

โค้ชเพียว - ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล

About the author

โค้ชเพียว - ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ (โค้ชเพียว) จบปริญญาเอกจาก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อย ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่เขาก็ไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ท้ายทายอยู่เสมอ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

ติดตามโค้ชเพียว ในโลกโซเชียลได้ที่

>