ขอบคุณคนส่งภาพนี้มาใหจากงานที่ผมรับเป็นผู้ดำเนินรายการในงาน Holistic Leadership in Business 4.0: Creating Value Through Creativity and Customer Experience ผมรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากและรู้สึกว่าการรับมือของเราดูน้อยไป ...

​Read More