December 9

0 comments

11 สมรรถนะของผู้นำธุรกิจยุค 4.0


ขอบคุณคนส่งภาพนี้มาใหจากงานที่ผมรับเป็นผู้ดำเนินรายการในงาน Holistic Leadership in Business 4.0: Creating Value Through Creativity and Customer Experience

ผมรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากและรู้สึกว่าการรับมือของเราดูน้อยไป และยิ่งรู้ว่า ผู้นำธุรกิจยุค 4.0 ต้องมีสมรรถนะ 11 ข้อ นี่ยิ่งดูตื่นเต้นน่าสนใจปนตกใจครับ

จากการสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยพบว่ามีมากถึง 56% ที่ไม่รู้และก็ไม่สนใจและก็ไม่อยากตอบว่า ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร และอีก 23% ก็รู้แค่ว่าเป็นนโยบายของรัฐ

ดร. ภาณุ เชาว์ปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทย์และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ บริษัทศูนย์พัฒนาองค์รวม ได้มาสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจ4.0 ที่มีเป้าหมายไปอีก 15 ปีข้างหน้าอย่างน่าสนใจว่า

เศรษฐกิจของประเทศตอนนี้เน้นไปทางอุตสาหกรรมซึ่งเราต้องทำงานหนักมากแต่รายได้ยังน้อย ดังนั้นการจะขับเคลื่อนไปสู่ยุคที่คนไทยจะมีรายได้มากขึ้น แบบทำน้อยได้มากนั้น จำเป็นต้องมีนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย ซึ่งก็กลายเป็นที่มาของนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือความคิด เพื่อมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเดิมๆ ที่เรามีอยู่

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกนี้ไปใกลมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์โต้ตอบแทนมนุษย์ หรือธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ที่แทบจะเรียกได้ว่าทำลายล้างธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ให้แทบไม่มีที่ยืน

ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ 4.0 ควรจะต้องมีความพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต และสิ่งที่สำคัญคือผู้นำยุคใหม่ต้องมีคุณสมบัติหรือสมรรถนะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ

1. ตื่นตัวตามโลกให้ทัน (Be Vigilant)
2. หาที่ยืนไม่ให้หลุดไปจากวงจรลูกค้า (Stay Relevant)
3. รวดเร็วและยืดหยุ่น (Be Fast & Flexible)
4. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้นำด้านดิจิตัล (Develop Digital Cappabilities & Leadership)
5. สร้างระบบและเครือข่ายรองรับ (Build Ecosystem/Network/Strategic partnership)
6. เข้าใจการเกิดขึ้นของนวัตกรรมแทนที่ใหม่ๆ (Understand Disruptive Innovation)
7. สร้างแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรม (Create Platform for Innovation)
8. มีกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Have Human Resource Strategy)
9. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมต่อการก่อเกิดนวัตกรรม (Create Innivative/Productive Culture)
10. มีจริยธรรม (Be Ethical)
11. เด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจ (Be Decisive)

เป็นไงบ้างครับสำหรับสมรรถนะที่กล่าวมาทั้งหมด
เล่นเอาผมต้องอ้าปากค้างอย่างน่าตกใจเพราะการจะพัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับ ผู้นำยุคใหม่ 4.0 นี่ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวครับ
และที่น่าตื่นเต้นในงาน มีการทำโพลออนไลน์ สำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมเสวนาว่า สมรรถนะใหนที่จำเป็นที่สุด

อันดับที่ 1: 25% ตอบว่า รวดเร็วและยืดหยุ่น (Be Fast & Flexible)
อันดับที่ 2: 16% ตอบว่า มีจริยธรรม (Be Ethical)
อันดับที่ 3: 13% ตอบว่า พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้นำด้านดิจิตัล (Develop Digital Cappabilities & Leadership)

เป็นคำตอบที่น่าสนใจมากครับ แสดงว่าทุกคนเริ่มเห็นว่าธุรกิจ 4.0 เข้ามาใกล้ตัวขึ้นทุกที แต่ในขณะเดียวกันผลโพลล์พบว่า ส่วนใหญ่ 70 จาก 90 คนตอบว่า ในองค์กรของตัวเองไม่มี HR Strategy ที่จะตอบโจทย์ ธุรกิจ 4.0

ซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าท้าท้ายทั้งผู้บริหารและ HR ยุคนี้อย่างแน่นอนที่เดียวครับ

ว่าแต่องค์กรของท่านละครับได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วรึยัง

#โค้ชเพียว
#สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"89b00":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f4f63":{"name":"Accent Dark","parent":"89b00","lock":{"saturation":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"89b00":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"f4f63":{"val":"rgb(28, 40, 49)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.15,"s":0.27}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"89b00":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"f4f63":{"val":"rgb(12, 17, 21)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"s":0.27,"l":0.06,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"89b00":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f4f63":{"name":"Accent Dark","parent":"89b00","lock":{"saturation":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"89b00":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"f4f63":{"val":"rgb(28, 40, 49)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"l":0.15,"s":0.27}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"89b00":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"f4f63":{"val":"rgb(12, 17, 21)","hsl_parent_dependency":{"h":206,"s":0.27,"l":0.06,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

โค้ชเพียว - ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล

About the author

โค้ชเพียว - ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ (โค้ชเพียว) จบปริญญาเอกจาก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อย ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่เขาก็ไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ท้ายทายอยู่เสมอ

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

ติดตามโค้ชเพียว ในโลกโซเชียลได้ที่

>